Hår-TV: Intervju med Lars Wallin

by admin on 2009-03-13

Efter Lars Wallins fantastiska visning så fick vi tag på Lars själv och intervjuade honom lite om hår. Vi frågade honom bland annat om hur man tänker kring hår när man ska ha en modevisning.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: